Theses 

Soudobé možnosti modulární dekompozice servisně-orientovaných webových aplikací – Bc. Petr Šmíd

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Petr Šmíd

Diplomová práce

Soudobé možnosti modulární dekompozice servisně-orientovaných webových aplikací

Modular Decomposition of SOA Web Applications

Anotace: Cílem této práce je prozkoumat možnosti modulární dekompozice webových aplikací. Práce se zabývá modularizačními rámci a rozebírá problematiku a možnosti použití těchto technologií na serveru ve webové aplikaci. Část práce se věnuje možnostem úpravy technologie JavaServer Faces pro potřebu modularity a rozebírá praktické nasazení. Součástí práce je i analýza, návrh a implementace jádra a prezentační části systému Yucca.

Abstract: The purpose of this work is to explore possibilities of modular decomposition of web applications. The work is dealing with modularisation frameworks and discussing the problematic and possibilites of usability of this technologies on server in a web application. Part of this work is dealing with possibilities of adjustment of JavaServer Faces technology for modularisation purpose and is discussing a practical use. Part of the work is analysis, design and implementation of kernel and presentation part of Yucca system.

Klíčová slova: JavaServer Faces, OSGi, JPF, SOA, ESB, Resin, genetické algoritmy, JXTA, Seam, Facelets, Shale, Yucca

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2007
  • Vedoucí: RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 01:06, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz