Renáta TEICHMANNOVÁ

Bachelor's thesis

Guerra Sucia argentina de los anos 70-80 del s.XX- violencia y resistencia

Dirty War in Argentina in 1970s and 80s - Violence and Opposition
Abstract:
The objective of this bachelor thesis was to describe a political in Argentina in 1970s and 1980s during the so-called Dirty War. The thesis consists of two parts: theoretical and practical. In the theoretical one I focus a summary of Argentina´s history of 19th and 20th century, particularly in the field of politics. I also cover the establishment and development of military dictatorships in Latin …more
Abstract:
Cílem této bakalářské práce bylo přiblížit politickou situaci v Argentině v 70. a 80. letech 20. století, kdy zde probíhala takzvaná "Špinavá válka". Práce se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části se zabývám shrnutím historie Argentiny v 19. a 20. století, a to zejména v oblasti politiky. Také se věnuji otázce vzniku a vývoje vojenských diktatur v Latinské Americe a současné …more
 
 
Language used: Spanish
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 6. 2012
Accessible from:: 11. 6. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 8. 2012
  • Supervisor: Mgr. Maksymilian Drozdowicz, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TEICHMANNOVÁ, Renáta. Guerra Sucia argentina de los anos 70-80 del s.XX- violencia y resistencia. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.6.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 11. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / Spanish for Business

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.