Renáta TEICHMANNOVÁ

Bakalářská práce

Guerra Sucia argentina de los anos 70-80 del s.XX- violencia y resistencia

Dirty War in Argentina in 1970s and 80s - Violence and Opposition
Abstract:
The objective of this bachelor thesis was to describe a political in Argentina in 1970s and 1980s during the so-called Dirty War. The thesis consists of two parts: theoretical and practical. In the theoretical one I focus a summary of Argentina´s history of 19th and 20th century, particularly in the field of politics. I also cover the establishment and development of military dictatorships in Latin …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce bylo přiblížit politickou situaci v Argentině v 70. a 80. letech 20. století, kdy zde probíhala takzvaná "Špinavá válka". Práce se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části se zabývám shrnutím historie Argentiny v 19. a 20. století, a to zejména v oblasti politiky. Také se věnuji otázce vzniku a vývoje vojenských diktatur v Latinské Americe a současné …více
 
 
Jazyk práce: španělština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2012
Zveřejnit od: 11. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Maksymilian Drozdowicz, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TEICHMANNOVÁ, Renáta. Guerra Sucia argentina de los anos 70-80 del s.XX- violencia y resistencia. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Španělština ve sféře podnikání

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.