Bc. Pavel Odložilík

Bakalářská práce

Prostituce jako etický a sociální problém

Prostitution as an Ethical and Social Problem
Anotace:
Moje bakalářská práce byla vypracována s cílem přiblížit problematiku prostituce v České republice. V teoretické části jsem se zabýval historií prostituce, jejími formami, motivací, která vede k poskytování těchto služeb, dále jsem popisoval zdravotní aspekty a právní úpravu prostituce u nás, a také v mezinárodním měřítku. V praktické části jsem vypracoval kazuistiku a vyhodnotil dotazník týkající …více
Abstract:
The aim of my Bachelor Thesis is to explain the problems of prostitution. In the theoretical part I deal with the history and forms of prostitution, motivation which leads to offer this service and moreover I describe the health aspects and the law regulation of prostitution in the Czech Republic and in other countries. In the practical part I describe a real case of a prostitution´s life and I present …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2013
Zveřejnit od: 28. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Kovařík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Odložilík, Pavel. Prostituce jako etický a sociální problém. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální práce / Penitenciární péče