Bc. Pavel Odložilík

Bachelor's thesis

Prostituce jako etický a sociální problém

Prostitution as an Ethical and Social Problem
Abstract:
Moje bakalářská práce byla vypracována s cílem přiblížit problematiku prostituce v České republice. V teoretické části jsem se zabýval historií prostituce, jejími formami, motivací, která vede k poskytování těchto služeb, dále jsem popisoval zdravotní aspekty a právní úpravu prostituce u nás, a také v mezinárodním měřítku. V praktické části jsem vypracoval kazuistiku a vyhodnotil dotazník týkající …more
Abstract:
The aim of my Bachelor Thesis is to explain the problems of prostitution. In the theoretical part I deal with the history and forms of prostitution, motivation which leads to offer this service and moreover I describe the health aspects and the law regulation of prostitution in the Czech Republic and in other countries. In the practical part I describe a real case of a prostitution´s life and I present …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 6. 2013
Accessible from:: 28. 6. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2013
  • Supervisor: Mgr. Zdeněk Kovařík

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Odložilík, Pavel. Prostituce jako etický a sociální problém. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.6.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 28. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technical University of Liberec

Faculty of Sciences, Humanities and Education

Bachelor programme / field:
Social Work / Penitenciary Care