Bc. Zuzana Skripová

Diplomová práce

Právní regulace financování zdravotnictví

Legal regulation of public health financing
Anotace:
Ve své práci jsem se soustedila na tok finanních prostedk v systému zdravotnictví v eské republice a na právní úpravu s tím spojenou. Vzhledem k tomu, že se jedná o dosti široký okruh problém a právních norem, musela jsem se zamit pouze na nkteré prvky systému a jiné upozadit. K tomu, aby bylo možné zabývat se zpsobem financování je nutné nejprve uriým zpsobem vymezit samotný systém. V úvodních kapitolách …více
Anotace:
cepci zdravotnictví, systém povinného zdravotního pojištní, systém národní zdravotní služby a systém státního zdravotnictví socialistického typu. Tato typologie zdravotních systém nemusí být zcela vyerpávající, charakteristika a typologie jednotlivých systém poskytování zdravotní pée se mže u jednoltivých autor lišit. Tetí kapitola práce je vnována vývoji systému zdravotnictví v eské republice. Sledované …více
Abstract:
In my work I put intention on possible ways of financing health care, especialy on the system of health care in the Czech republic, and the legal problems conected with this area. It is a wide scale of problems, so I had to focus only on some particular parts of the systém and the others I had to put a side. I described the systém of health care, its main elements and also the way it works. Only after …více
Abstract:
ar 1991 and its main elements. The next chapter is concernd on the recent system of health care and on its organization in Czech republic. The organization of health care system is closely conected with the system of health arrangements and medical centers ( hospitals, general practitioners etc.) and also with the Ministry of healthcare as the head authority in this branch. The fifth chapter is finally …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2006
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta