Bc. Ladislav Šipoš

Diplomová práce

Optimalizace vnitropodnikové silniční dopravy ve společnosti Borgers CS

Internal transport optimalization at Borgers CS company
Anotace:
Analytická část je věnována problematice fungování vnitropodnikové dopravy mezi jednotlivými závody a sklady společnosti. Součástí je analýza dat týkajících se vnitropodnikové silniční dopravy poskytnutých společností Borgers CS. Na základě analýzy dat je navržena optimalizace vnitropodnikové dopravy. Součástí je validace návrhu pomocí matematického modelu pobočkové dopravy.
Abstract:
The analytical part of this diploma thesis is devoted to the issue of the operation in intercompany transport between individual factories and warehouses of the company. Part of this diploma thesis is the data analysis of intercompany transport provided by Borgers CS. Based on data analysis, optimization of intercompany transport is proposed. Including proposal validation using a mathematical model …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. David Šourek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šipoš, Ladislav. Optimalizace vnitropodnikové silniční dopravy ve společnosti Borgers CS. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy