Mgr. Bernard Prívara

Diplomová práce

Damages under the United Nations Convention on Contracts for the Interntaional Sale of Goods

Damages under the United Nations Convention on Contracts for the Interntaional Sale of Goods
Anotace:
Táto práca sa zaoberá problematikou náhrady škody a úrokov z omeškania podľa Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z roku 1980. Úvod práce ponúka stručný prehľad dejín náhrady škody a samotného dohovoru. Nasledujúce kapitoly popisujú predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu, pamätajú na prípady odstúpenia od zmluvy a zdôrazňujú potrebu zmierniť škodu. Posledná kapitola pojednáva o úrokoch …více
Abstract:
The thesis deals with the problem of damages and interest on late payment under the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods . It begins by summarising the history of damages and the Convention. Following chapters describe preconditions of accrual of liability for damage, allow for the case of avoidance and emphasise the need to mitigate the loss. The last chapter …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta