Ivana KOSŇOVSKÁ

Bachelor's thesis

Monitoring říčního břehu (Odra - 1. lokalita, 6. etapa)

Monitoring of the river bank (Odra river - 1st section, 6th stage)
Abstract:
Cílem této práce je sledování vývoje laterální eroze břehu řeky Odry, posun břehu vůči předchozím etapám, jeho podrobné zaměření pomocí totální stanice a srovnání s předchozími etapami. Sledovaný břeh najdeme na území CHKO Poodří, poblíž městského obvodu Polanka nad Odrou. Pro VI. etapu monitoringu měřeného břehu bylo použito geodetické zaměření břehu. V předchozích etapách byla použita stereoskopická …more
Abstract:
The objective of this thesis was to monitor the process of the Odra River bank lateral erosion and a shift caused by the erosion so as to compare it to shifts from previous stages. A total station was used to collect data. The bank concerned is situated in the area of CHKO Poodří near the urban area Polanka nad Odrou. In the theoretical part of the thesis, I described the area concerned and in the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2012
Accessible from:: 20. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2012
  • Supervisor: Ing. Radek Dušek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOSŇOVSKÁ, Ivana. Monitoring říčního břehu (Odra - 1. lokalita, 6. etapa). Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Ecology and Environmental Protection / Landscape Protection and Formation