Ing. Petra DVOŘÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Týmové role a styl vztahové vazby v mezitýmové komunikaci

Team roles and attachment style in out-group communication
Anotace:
Cílem bakalářské diplomové práce bylo zjistit souvislosti vlivu týmových rolí a stylu vztahové vazby s dopadem na komunikaci mezi vybranými pracovními týmy ve výrobní společnosti. Byl použit kvantitativní výzkumný design v podobě dotazníkového šetření. Použili jsme tři druhy dotazníků: Belbinův sebehodnotící inventář týmových rolí a List posuzovatelů, dotazník ECR, dotazník vlastní konstrukce pro hodnocení …více
Abstract:
The aim of the thesis was to find out relationship of the context of team roles and attachment style with the impact on out-group communication between selected working teams in manufacturing company. It has been used quantitative research design in the form of questionnaire survey. We used 3 kinds of 3 kinds of questionnaires: Belbin Inventory of Team roles and Sheet of judge, ECR questionnaire, questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁČKOVÁ, Petra. Týmové role a styl vztahové vazby v mezitýmové komunikaci. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 387gzo 387gzo/2
31. 3. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
31. 3. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.