Ivana PAPEŽOVÁ

Bakalářská práce

Statistická analýza bodového hodnocení ve sportech\nl{} s uměleckým prvkem

Statistical Analysis of Points Awarding in Sports with Artistic Factor
Anotace:
V této práci budeme zkoumat vliv lidského faktoru na hodnocení sportovních soutěží s uměleckým prvkem. Konkrétně budeme analyzovat rozdíly v hodnocení porotců v českých soutěžích cheerleadingu. Pokusíme se identifikovat porotce, kteří hodnotí rozdílně. Nejprve zpracujeme jednoduchou popisnou statistiku, dále prostudujeme rozdíly v rozptylech hodnocení a nakonec se podíváme na rozdíly ve středních hodnotách …více
Abstract:
In this work we will investigate the human influence on the evaluation of sporting competitions with an artistic element. Specifically, we will analyze the differences in the evaluation of judges in the Czech cheerleading competitions. We try to identify diferences in judges? evaluation. First, we provide simple descriptive statistics of the process. Further we test differences in means and variances …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2011
Identifikátor: 43482

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Petr Stehlík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAPEŽOVÁ, Ivana. Statistická analýza bodového hodnocení ve sportech\nl{} s uměleckým prvkem. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 25. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Matematika a finanční studia

Práce na příbuzné téma