Pavel Sládek

Diplomová práce

Enterprise Architecture v systému řízení

Enterprise Architecture in Enterprise Management
Anotace:
Práce se zabývá tématem řízení podnikové architektury z hlediska začlenění této činnosti do prostředí organizace, popisu jejích jednotlivých částí a popisu trendu vývoje enterprise architektury v čase. Tento trend lze popsat jako posun od IT činnosti sloužící pro řízení IT prostředí organizace přes nástroj pro nasměrování IT a byznys aktivit stejným směrem až po využití enterprise architektury jako …více
Abstract:
This thesis deals with subject of enterprise architecture management. Topcis covered are enterprise environment integration, enterprise architecture parts description and description of shift in enterprise architecture focus point. This trend can be described as shift from IT related activity for IT management through tool for IT and business alignment to the final state as a tool for business change …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2010
  • Vedoucí: Libor Gála
  • Oponent: František Zuzák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/19556