Bc. Michaela Lukešová

Bakalářská práce

Podnikatelský plán na založení nového podniku a jeho vyhodnocení

Business plan for establishing a new business and its evaluation
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na založení společnosti Dogsitters s.r.o. Tato společnost nabízí služby hlídání a venčení psů, společně s prodejem moderních psích bud, které jsou vyráběny na míru. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na základní pojmy z oblasti podnikání, na strukturu podnikatelského plánu …více
Abstract:
The bachelor thesis is dealing with the creation of a business plan for the establishment of Dogsitters s.r.o. This company offers dog sitting and walking services, together with the sale of modern dog houses, which are custom made. The thesis is divided in two main parts, theoretical and practical. The theoretical part is focused on the basic concepts of business, the structure of the business plan …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní