Jakub Adámek

Bakalářská práce

A Facebook Marketing Communication Plan for Luha Reality

A Facebook Marketing Communication Plan for Luha Reality
Abstract:
This bachelor thesis emphasizes the importance of Facebook and identifies its actual real potential in online marketing. The theoretical part focuses on planning a marketing communication strategy on Facebook and measuring its return on investment. The practical part introduces the real estate company, Luha Reality, and points out why it should establish Facebook as a marketing channel. Based on the …více
Abstract:
Tato bakalářská práce podtrhuje důležitost využití Facebooku a identifikuje jeho aktuální možnosti v online marketingu. Teoretická část se zaměřuje zejména na plánování marketingové komunikace na Facebooku a posouzení její návratnosti. Praktická část představuje realitní kancelář Luha Reality a uvádí důvody, proč by kancelář měla používat Facebook jako marketingový nástroj. Na základě teoretické části …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Mgr. Peter Štarchoň, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Adámek, Jakub. A Facebook Marketing Communication Plan for Luha Reality. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe