Bc. Jana LACKOVIČOVÁ

Diplomová práce

Školský vzdělávací program a vzdělávací potřeby žáků

The Framework Educational Programme and pupils´ educational needs
Anotace:
Na možnost vytvářet vlastní školní vzdělávací programy čekaly některé školy mnoho let. Ve vlastním vzdělávacím programu mají velkou příležitost realizovat ve školách vlastní představy o podobě vzdělávání tak, aby co nejvíce odpovídalo měnícím se potřebám společnosti. V rámcovém vzdělávacím programu dostaly školy dokument, ve kterém se říká, že to o co se již řadu let pokoušeli jednotlivci i celé školy …více
Abstract:
Some schools have waited for the possibility to create their own educational programs for many years. They have a great opportunity to implement their vision of education in schools thanks to their own educational program, so that it most matches the changing needs of society. The core curriculum of schools received the document, which states that what has been tried for many years to individuals and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2013
Zveřejnit od: 9. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: PaedDr. Jan Šubert, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LACKOVIČOVÁ, Jana. Školský vzdělávací program a vzdělávací potřeby žáků. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta