Jan POLÁK

Bachelor's thesis

Vztahy templářského řádu a papežského stolce

The relationships of the Order of the Temple and the Papacy
Abstract:
Práce se věnuje vývoji vztahů mezi templářským řádem a papežským stolcem. Část práce je věnována významným osobám z úřadu papeže a Bernardovi z Clairvaux, který byl jedním z nejvýznamnějších církevních představitelů 12. století a důchovním otcem templářského řádu.
Abstract:
The work is dedicated to the development of relations between the Order of the Temple and the Papacy. A part is devoted to important persons in the office of the Pope and Bernard of Clairvaux, who was one of the most significant church leaders in the 12th century and the spiritual father of the Order of the Temple.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 7. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Drahomír Suchánek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

POLÁK, Jan. Vztahy templářského řádu a papežského stolce. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
History Studies / General History