Nikola KODEŠOVÁ

Bakalářská práce

Velkomoravský Velehrad jako motiv ve středověkém písemnictví

Great Moravian Velehrad as a motif in medieval literature
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje poutnímu místu Velehradu a jeho výskytu ve středověkých písemných památkách. První kapitola pojednává o Velehradu z hlediska historie, tradice a kultuře. Ve druhé kapitole se zmiňujeme o nalezených pramenech, které se váží k naší problematice. Jednotlivé prameny jsou zde i popsány. Třetí kapitola je zaměřena na excerpované a nalezené texty, ty budou okomentovány a seřazeny …více
Abstract:
This Bachelor thesis is focused on the pilgrimage locality which is called "Velehrad" and his motif in the medieval written literature. The first chapter is dedicated to the Velehrad from its historical point of view, its tradition and its culture. The second chapter concerns about founded resources which are related to our topic and individually described. Third chapter is focused on the excerpts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 12. 2014
  • Vedoucí: PhDr. František Čajka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KODEŠOVÁ, Nikola. Velkomoravský Velehrad jako motiv ve středověkém písemnictví. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta