Mgr. Radim Štampach, Ph.D.

Disertační práce

Explorační geografická analýza zdravotních dat a jejich kartografická prezentace

Exploratory geographical analysis of health data and its cartographical presentation
Anotace:
Předložená disertační práce se zabývá možnostmi využití kartografie a geoinformatiky ve zdravotnictví a to především pro prezentaci a explorační analýzu statistik zdravotního stavu a zdravotní péče. Současné statistiky odhalují některé nebezpečné trendy zdravotního stavu české populace, které by se mohly stát velmi závažným problémem již v blízkém budoucnu. S tím souvisí potřeba analyzovat současnou …více
Abstract:
This dissertation thesis deals with possibilities of using cartography and geoinformatics in health service system, especially for presentation and exploratory analysis of health status and health care statistics. Contemporary statistics show some dangerous trends in the health status of the Czech population. It is possible that these trends become a serious problem in the near future. An analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 9. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 9. 2009
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
  • Oponent: prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc., prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta