Bc. Veronika Holcnerová

Bakalářská práce

Obsahová analýza českých módních blogů

The Content Analysis of Czech Fashion Blogs
Anotace:
Název práce: Obsahová analýza českých módních blogů Práce se zabývá explorativní analýzou české blogosféry módních blogů. Jejím hlavním cílem je popsat základní charakteristiky českých módních blogů s přihlédnutím k dříve provedeným studiím s podobným zaměřením a za použití vhodného teoretického základu. Pro svou analýzu používám metodu kvantitativní obsahové analýzy provedenou na vzorku 147 blogů …více
Abstract:
Name: Content Analysis of Czech Fashion Blogs This paper deals with an exploratory analysis of Czech fashion blogs. The main goal of this paper is to describe basic characteristics of Czech fashion blogs with regard to previously conducted studies with similar focus and with use of suitable theroretical base. I use the method of quantitative content analysis performed on a sample of 147 blogs. I don …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Lukas Blinka, PhD.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií