Laura PŘEČKOVÁ

Bakalářská práce

The System of Education in Kenya and Its Comparison to the Education System in England

The System of Education in Kenya and Its Comparison to the Education System in England
Abstract:
The theme of the bachelor's thesis "The system of education in Kenya and its comparison to the education system in England" describes the issue of continuity with the British educational system and its differences between schools in Kenya. The aim of the thesis is to find out whether the educational system in Kenya was influenced by the British one, given the history and coexistence of both cultures …více
Abstract:
Téma bakalářské práce "Edukační systém v Keni s porovnáním edukačního systému v Anglii" popisuje problematiku návaznosti na Britský vzdělávací systém a jeho rozdíly mezi školami v Keni. Cílem práce je zjistit, zda byl edukační systém v Keni ovlivněn Britským systémem, vzhledem k historii a soužití obou kultur po několik desítek let. Bakalářská práce je založena na přehledové studii. První část práce …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michaela Trnová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PŘEČKOVÁ, Laura. The System of Education in Kenya and Its Comparison to the Education System in England. Ostrava, 2023. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta