Tatiana Zbončáková

Bakalářská práce

Redukce omega-automatů s využitím Emerson-Lei akceptační podmínky

Reduction of Omega-Automata with Use of Emerson-Lei Acceptance Condition
Abstract:
This bachelor's thesis studies a reduction of omega-automata. It presents a pattern which transforms transition-based generalized Büchi automaton into smaller transition-based Emerson-Lei automaton.There was implemented a script in the Python language to test the efficiency of the presented algorithm. This program finds the pattern in a given automaton and constructs an equivalent automaton with Emerson …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá redukciou omega-automatov. Je v nej predstavený vzor, pomocou ktorého je možné transformovať zovšeobecnený Büchiho automat s akceptáciou na hranách na menší automat s Emerson-Lei akceptačnou podmienkou. Súčasťou práce je aj program v jazyku Python, ktorý dokáže daný vzor v omega-automate nájsť a zostrojiť ekvivalentný automat s Emerson-Lei akceptačnou podmienkou. Účinnosť …více
 

Klíčová slova

TGBA TELA omega-automat SPOT SPOTELA LTL
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Vojtěch Řehák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.