Marek KRATOCHVÍL

Bakalářská práce

Testování vytrvalostních schopností hráčů fotbalu ve věku 11-12 let

Testing endurance capabilites with football players betwen age 11 and 12
Anotace:
Cílem práce je zjistit pomocí terénního testování úroveň vytrvalostních schopností hráčů fotbalu. Na základě výsledků a porovnání hodnot s normativními výsledky jsem sledoval účinnost koncepce sportovního tréninku mládeže v klubu FK Baník Sokolov. Jedná se o kvantitativní výzkum účelového výběrového vzorku. Data získaná při testování jsou vyhodnocena dle vybraných statistických metod. Výsledkem práce …více
Abstract:
The aim of the thesis is to determine the level of endurance capabilities of football players using field testing. Based on the results and comparison of the values with the normative results, I also watched the effectiveness of the sporting youth training concept at FK Baník Sokolov Club. This is a quantitative research of a purposeful sample of players. Data obtained during testing is evaluated according …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Kresta

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRATOCHVÍL, Marek. Testování vytrvalostních schopností hráčů fotbalu ve věku 11-12 let. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport