Juraj Holeček

Bakalářská práce

Historie a současný stav migrace do Francie

History and present state of immigration to France
Anotace:
Tato práce má za cíl podat popis migračních proudů z Maroka a Alžírska do Francie, vztahů vedoucích k jejich vzniku a jejich následků v podobě existence marocké a alžírské komunity ve Francii. První kapitola se zabývá historickým vývojem vztahů mezi danými zeměmi. Druhá kapitola popisuje vznik migračních proudů a přijetí imigrantů ve Francii. Poslední kapitola se zabývá již existující muslimskou komunitou …více
Abstract:
The aim of this thesis is to provide comprehensive description of migration flows from Morocco and Algeria to France, relations that led to their creation and consequences in the form of existence of Moroccan and Algerian community in France. The first chapter is concerned with historical development or relations between these countries. The second chapter describes the creation of migration flows …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Eva Kačerová
  • Oponent: Michaela Němečková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27174