Mgr. Tomáš Kubeša

Bakalářská práce

Nákladní železniční doprava a její pozice na dopravním trhu

Freight railway transport and its position in transport market
Anotace:
Práce se zabývá železniční dopravou a jejím postavením na trhu nákladní přepravy. V evropském měřítku bude rozebrán vývoj přepravních výkonů nákladní dopravy na železnici spolu s analýzou změn evropského dopravního trhu a jeho současné podoby. Budou zde popsány faktory, které výrazně ovlivňují postavení železniční dopravy v segmentu nákladní přepravy a mohly tak být zároveň příčinou zmíněného vývoje …více
Abstract:
This thesis deals with the railway transport and its position in the market of freight transit. Development of transit outputs of the freight transport on railway together with an analysis of changes in the European transport market and its current form will be analysed on European scale. The elements that distinctively influence the position of railway transport in the freight transit segment will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta