BcA. Tomáš Münster

Bakalářská práce

Válka s mloky v podání D21

War with the Newts staged by D21
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je srovnávání a analýza (z hlediska dramaturgicko-režijní koncepce) Války s Mloky ve třech podobách – románu Karla Čapka, dramatizace Davida Košťáka a inscenace Divadla D21 v režii Jakuba Šmída. Práce v první části stručně líčí život Karla Čapka, jeho postoj k fašismu, okolnosti vzniku románu a jeho českou inscenační tradici. Druhá část práce se zabývá zkoumáním zmíněné …více
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is to compare and analyze (in terms of dramaturgical-directing concept) Válka s Mloky (War with the Newts) in three forms – a novel by Karel Čapek, a dramatization by David Košťák and a production by the D21 Theater directed by Jakub Šmíd. The work in the first part briefly describes the life of Karel Čapek, his attitude to fascism, the circumstances of the novel's …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/zi5ya/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 8. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo