Bc. Barbora Falátková

Bakalářská práce

Akce ve veřejném prostoru. Vymezení jevů divadelního jednání ve veřejném prostoru v kontextu současné české umělecké scény

Events in Public Space. Definition of Theatrical Events in Public Space in the Context of Contemporary Czech Art Scene
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá alternativním divadlem v České republice. Zaměřuje se na divadlo ve veřejném prostoru, na divadlo se sociálním přesahem a zejména na projekty site specific. V práci nejprve reflektuji vývoj moderní společnosti a umění od konce 19. století po současnost a zdůrazňuji ty události, které měly vliv na vývoj divadla ve veřejném prostoru. Dále definuji divadlo ve veřejném prostoru …více
Abstract:
This essay deals with alternative theater in the Czech Republic. It focuses on the theatre in public spaces, the theater of social overlap and in particular site-specific projects. First, I reflect the development of modern society and art from the 19th century to the present. I emhasize those events that have influenced the development of theater in public spaces. After, I define the theatre in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2012
  • Vedoucí: MgA. Tomáš Žižka
  • Oponent: Mgr. Veronika Valentová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta