Bc. Jana Zdechovanová

Diplomová práce

Odhad pohlaví u archeologických kosterních vzorků: srovnání různých částí skeletu

Estimation of Sex in Archaeological Skeletal Samples: A Comparison of Different Parts of the Skeleton
Abstract:
Level of sexual dimorphism of human bones is a key factor in developing new, more accurate and widely applicable methods for sex estimation from skeletal remains. Pelvis is the most reliable bone for this estimation, but it is susceptible to be damaged in archaeological collections. When it is not possible to use pelvis or skull, methods based on other bones of postcranial skeleton are applied. The …více
Abstract:
Klíčovým faktorem při vyvíjení nových, přesnějších a šířeji aplikovatelných metod na odhad pohlaví z kosterních pozůstatků je míra sexuálního dimorfizmu použitých kostí. Nejspolehlivější výsledky přináší odhad pohlaví podle kosti pánevní, která se však v archeologických souborech často nezachová nepoškozena. V situacích, kdy není možné použít kost pánevní, případně odhadnout pohlaví podle lebky, se …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta