Renata HAVLÍKOVÁ

Bakalářská práce

Naplňování doporučené denní dávky minerálních látek ve výživě pacientů Psychiatrické léčebny v Kroměříži

The fulfillment of the recommended daily dose of minerals in the diet of patients Psychiatric hospital in Kromeriz
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku významu minerálních látek ve výživě člověka. Zabývá se naplňováním doporučené denní dávky vybraných minerálních látek a to vápníku a železa ve výživě sledované skupiny pacientů psychiatrické léčebny.
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the issue of significance of mineral substances in human nutrition. The thesis deals with the fulfillment of recommended daily allowance of selected mineral substances, namely calcium and ferrum, in the nutrition of a monitored group of mental hospital{\crq}s patients.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2010
Identifikátor: 14601

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Radomil Novotný

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAVLÍKOVÁ, Renata. Naplňování doporučené denní dávky minerálních látek ve výživě pacientů Psychiatrické léčebny v Kroměříži. Kroměříž, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie a řízení v gastronomii

Práce na příbuzné téma