Bc. Adéla Kmochová

Diplomová práce

Modulace účinků ionizujícího záření radioprotektivními a radiosenzitivizujícími látkami

Modulation of ionizing radiation effects by radioprotective and radiosenzitising agents
Anotace:
CÍL: Cílem naší práce bylo vyhodnotit vliv specifických inhibitorů PI-3 kináz, konkrétně inhibitoru DNA-dependentní protein kinázy (DNA-PK) NU7441, ATM kinázy KU55933 a ATR kinázy VE821 a radioprotektivní látky Gamafos na účinky ionizujícího záření. MATERIÁL A METODY: Separované periferní lidské lymfocyty byly pro experimentální část práce rozděleny do 6 skupin: negativní kontrola (neozářená), pozitivní …více
Abstract:
BACKGROUND: The aim of our study was to evaluate the impact of three specific PI-3 kinase inhibitors - DNA-dependent protein kinase (DNA-PK) inhibitor NU7441, ATM kinase inhibitor KU55933, and ATR kinase inhibitor VE821 and one radioprotective substance Gamafos on the ionizing radiation effects. METHODS: For the experimental part of our work, the separated human peripheral lymphocytes were divided …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: MUDr. Jaroslav Pejchal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kmochová, Adéla. Modulace účinků ionizujícího záření radioprotektivními a radiosenzitivizujícími látkami. Pardubice, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů