Bc. Alexandra Prošková

Master's thesis

Pohybová léčba u obézních žen. Srovnání efektu domácího tréninku (chůze) a efektu organizovaného skupinového cvičení na antropometrické parametry, metabolické parametry a tělesnou výkonnost

Exercice therapy in obese women. Comparison of the effect of home training (walking) and the effect of organized group exercise on anthropometrical parameters, metabolic parameters and physical performance
Anotácia:
Cílem této práce je posoudit vliv dvanáctitýdenní pohybové terapie na antropometrické parametry (hmotnost, BMI, obvod pasu, % tělesného tuku), metabolické parametry (celkový, LDL a HDL cholesterol, triacylglyceroly, glykémii) a parametry tělesné výkonnosti (Wpeak, Wpeak/kg) u obézních žen. Srovnávali jsme efekt domácího tréninku chůzí (soubor A) a efekt organizovaného skupinového cvičení (soubor B …viac
Abstract:
The aim of this thesis is a comparison of the impact of twelve weeks exercise therapy on the anthropometrical parameters, (body weight, BMI, waist circumference, % of adiposity), metabolic parameters (total, LDL and HDL cholesterol, triglycerides, glycaemia) and physical performance (Wpeak, Wpeak/kg) in obese women. We comparedthe effect of home training walking (group A) and the effect of organized …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedúci: MUDr. Hana Svačinová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta