Bc. Milan Klíma

Diplomová práce

Financializace a její dopad na vývoj světové ekonomiky

Financialization and its Impact on World Economy Development
Anotace:
Anotace: Účelem diplomové práce bylo postihnutí historiografie procesu financializace od její geneze od pádu Brettonwoodského systému až po současnost. Financializace je procesem charakteristickým enormním nárůstem důležitosti finančního sektoru, ze kterého dochází k vytvoření elitářské společnosti. Postupná financializace ve finančním sektoru může představovat jednu z příčin finanční krize v budoucnu …více
Abstract:
Annotation: The purpose of the diploma thesis was to affect the historiography of the process of financialization from during its genesis from by the colabs of the Brettonwood system to the present. Financialiazation is a process characterized by an enormous increase in the importance of the financial sector, which creates an elitist society. Gradual financialization in the financial sector may be …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Lubomír Civín, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance - blok B