Theses 

Edukace žáka s ADHD – Mgr. Jitka Fialová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Jitka Fialová

Bakalářská práce

Edukace žáka s ADHD

ADHD pupil s education

Anotace: ANOTACE Bakalářská práce se zabývá problematikou syndromu ADHD u dětí, poukazuje na možnosti výchovného působení v rodině i ve škole, na přehled metod a terapií, které mohou rodiče svých dětí s poruchou ADHD využívat. Teoretická práce je zaměřena na řadu témat, které se vztahují k problematice ADHD.V první kapitole definuje pojem ADHD, zachycuje vývoj a změny v terminologi, popisuje diagnostická kritéria, nejčastější etiologie postižení, symptomy a množství případů vyskytujících se v populaci. Druhá kapitola se zaměřuje na přístup k dětem s poruchou ADHD v rodinném i školním prostředí, nastiňuje celou řadu konkrétních, praktických rad a návodů, které mohou jak rodičům, tak i pedagogům pomoci při edukaci dětí s poruchou ADHD. V poslední kapitola poukazuje na možnost léčby psychofarmaky a ve stručnosti také uvádím možnosti psychoterapie.

Abstract: The topic of this Bachelor thesis is ADHD syndrome problems and children. This theses shows the possibilities of educational action of parents and at school the possibilities of methods and therapies which can parents use in education of their children. The theoretical part of this thesis solves topic ranges which have reference to ADHD problem. We can find the definition of ADHD at the first chapter. It point to development and changes in terminology, shows diagnostic criteria, the most frequent disablement, symptoms and a lot of cases in our population. In the second part solves accession to children with ADHD syndrome in family and school relationship. It shows the whole lines of concrete and practical advices and instructions which can help parents and also pedagogues in education OF children with ADHD syndrome. The last chapter you can find the possibilities of psycho pharmaceuticals therapy and I also show the possibilities of psycho therapy.

Klíčová slova: Klíčová slova, ADHD, specifické poruchy chování, hyperaktivita, žák s ADHD Key words, specifik disorder behaviour, hyperaktivity, pupil with ADHD syndrome behaviour

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 13:01, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz