Kryštof Bajgar

Bakalářská práce

Project to finance company's technological development from EU funds.

Projekt financování technologického rozvoje firmy z fondů EU
Anotace:
Bakalářská práce popisuje proces tvorby projektu čerpání dotace z evropských strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Tyto prostředky pomáhají vytvářet lepší situaci na regionálním trhu podporou rozvoje inovací a zvyšováním konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Teoretická část práce popisuje potřeby, které je třeba dosáhnout pro úspěšné uplatnění jakéhokoliv projektu, a jaké konkrétní kroky …více
Abstract:
The bachleor thesis is describing process of creation of project for drawing subsidy from the European Structural and Cohesion Funds. These funds are helping to create better situation on regional market by promoting development of innovation and boosting competitiveness of small and medium enterprises. Theoretical part of thesis describes neccessities that has to be achieved for successfull application …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Eva Hvizdová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program / obor:
International Territorial Studies / International Development Studies