Bc. Monika Oberreiterová

Diplomová práce

Dopad implementace směrnice 2013/34/EU na administrativní zátěž mikropodniků

The impact implementation of the Directive 2013/34/EU on administrative burden of microenterprises
Anotace:
Oberreiterová, M. Dopad implementace směrnice 2013/34/EU na administrativní zátěž mikropodniků. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019.Členské státy měly povinnost zapracovat směrnici do svých zákonů s účinností nejpozději k 1. 1. 2016. V diplomové práci je představena směrnice včetně vývoje, který vedl k jejímu přijetí. Směrnice zavedla novou kategorizaci účetních jednotek a přidala …více
Abstract:
Oberreiterová, M. The impact implementation of the Directive 2013/34/EU on administrative burden of microenterprises. Diploma thesis. Brno: Mendel University, 2019.Member states were obliged to incorporate the directive into their laws with effect from 1 January 2016 at the latest. The diploma thesis introduces the directive including the development that led to its adoption. The Directive introduced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milena Otavová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta