Theses 

Dopad implementace směrnice 2013/34/EU na administrativní zátěž mikropodniků – Bc. Monika Oberreiterová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Účetnictví a daně

Bc. Monika Oberreiterová

Diplomová práce

Dopad implementace směrnice 2013/34/EU na administrativní zátěž mikropodniků

The impact implementation of the Directive 2013/34/EU on administrative burden of microenterprises

Anotace: Oberreiterová, M. Dopad implementace směrnice 2013/34/EU na administrativní zátěž mikropodniků. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019.Členské státy měly povinnost zapracovat směrnici do svých zákonů s účinností nejpozději k 1. 1. 2016. V diplomové práci je představena směrnice včetně vývoje, který vedl k jejímu přijetí. Směrnice zavedla novou kategorizaci účetních jednotek a přidala tak kategorii mikro. Důležitou součástí je rovněž její přijetí v České republice. Pro výběr vhodného mikropodniku a vyčíslení možných dopadů je použita databáze Orbis. Ke zkoumání potenciálního dopadu na administrativní zátěž mikropodniků v České republice jsou zkoumány alternativy vedení účetnictví, a to jednoduché účetnictví a evidence příjmů s uplatňováním paušálních výdajů.

Abstract: Oberreiterová, M. The impact implementation of the Directive 2013/34/EU on administrative burden of microenterprises. Diploma thesis. Brno: Mendel University, 2019.Member states were obliged to incorporate the directive into their laws with effect from 1 January 2016 at the latest. The diploma thesis introduces the directive including the development that led to its adoption. The Directive introduced a new categorization of entities, adding a micro category. An important part is also its acceptance in the Czech Republic. The Orbis database is used to select a suitable micro enterprise and quantify the potential impacts. In order to investigate the potential impact on the administrative burden of micro-enterprises in the Czech Republic, accounting alternatives are being examined, namely simple accounting and recording income with the application of flat-rate expenses.

Klíčová slova: mikropodnik, administrativní zátěž, evidence příjmů s uplatňováním paušálních výdajů, účetní principy, uživatelé účetní závěrky, účetní závěrka, jednoduché účetnictví, harmonizace účetnictví v EU, kategorizace účetních jednotek, evropské směrnice, administrativní náklady

Keywords: recording income with the application of flat-rate expenses, financial statements, administrative burden, accounting principles, accounting harmonization in EU, administrative costs, users of financial statements, simple accounting, European Directives, categorization of accounting entities, micro-enterprise

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milena Otavová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/64206 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 13:06, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz