Bc. Renata Šohajová

Bakalářská práce

Vliv citlivosti k hluku na hodnocení environmentálních zvuků

The influence of noise sensitivity on environmental sounds evaluation
Anotace:
Ve své práci se zabývám tím, jak lidé vnímají a hodnotí různé typy environmentálních zvukových prostředí (sonosfér). Lidé mají tendenci hodnotit přírodní zvuky (zvuk tekoucí vody, zpěv ptáků) spíše jako pozitivní, technické zvuky (zvuk dopravy, strojů) spíše jako negativní, zvuky, které vydávají lidé (mluva, křik dětí), posuzují spíše neutrálně. Konkrétním cílem mé práce je zjistit, jak citlivost k …více
Abstract:
This paper is studing perception and evaluation of a several types on environmental sounds (soundscapes). People tend to evaluate on natural sounds (sound of water, birds singing) rather positively. They tend to evaluate on technical sounds (sound of traffic, sound of machines) rather negatively and sounds of people (speaking, shouting of children) as rahter neutral. Concrete purpose of my paper is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2009
  • Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Aleš Neusar, Mgr. Jiří Vander, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií