Sandra HRACHOVÁ

Bakalářská práce

Tvorba, reflexe a poučení z vytváření bakalářského filmu na téma "Cizinec" z pohledu animátora a výtvarníka.

Creation, reflection and learning from the bachelor film on the theme of "Stranger" from the point of view of the animator and the visual designer.
Anotace:
V písemné bakalářské práci rozebírám výrobní proces mého absolventského filmu ?Cizinec?. Bakalářská práce obsahuje celý filmový postup, včetně všech výrobních fází., obtíží během výrobního procesu a řešení problémů. Osnovou příběhu je prokletá vesnice z 18. století a film je inspirován starou francouzskou legendou a fantasy knihou. Poté vysvětlím užití kombinace kreslené a počítačové animace a důvody …více
Abstract:
In my graduation work, I analyse the process of making my final film project ?Stranger?. My graduation work paper describes the whole filming process including all the production stages, difficulties encountered and problems solved. The Synopsis of the story of a cursed village in the 18th century and the film is inspired by an old French legend and a fantasy book. Then I explain the combined drawn …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011
Identifikátor: 20100

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Jan Živocký

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRACHOVÁ, Sandra. Tvorba, reflexe a poučení z vytváření bakalářského filmu na téma "Cizinec" z pohledu animátora a výtvarníka.. Zlín, 2011. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe