Veronika PROCHÁZKOVÁ

Bakalářská práce

Analýza hospodaření obce Jinočany v letech 2006-2010 s návrhy na zlepšení hospodaření

The financial management of the Jinocany municipality between years 2006-2010 with the proposal to improve the management
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním hospodaření obce Jinočany v rozpočtovém období jednoho zastupitelstva a je rozdělena na tři kapitoly. V první kapitole je popsána obec jako územně samosprávný celek, její působnost, orgány obce, hospodaření obce včetně rozpočtového procesu. Dále je zde zmíněno rozpočtové určení daní, reforma veřejných financí a obec z pohledu poplatníka daně. Druhá kapitola …více
Abstract:
This bachelor thesis followed up the management of the municipality Jinočany in budget period of one council and is divided into three chapters. The first chapter describes the community as a local government unit, its activity, the municipal authorities, community management and the budget process. There is also mention tax revenue, public finance reform and community from the perspective of the taxpayer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jana Vodičková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROCHÁZKOVÁ, Veronika. Analýza hospodaření obce Jinočany v letech 2006-2010 s návrhy na zlepšení hospodaření. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická