Karol Pivovarník

Bachelor's thesis

BRICS a ti další: PIIGS, BELL, MINT, Fragile five...Proč dochází k agregaci rozdílných ekonomik?

BRICS a ti další: PIIGS, BELL, MINT, Fragile five… Proč dochází k agregaci rozdílných ekonomik?
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena především na analýzu rozdílných ekonomik spojovaných do jednoho celku na základě určitých podobně se vyvíjejícich makroekonomických ukazatelů. Cílem práce je zjistit do jaké míry je takové spojování opodstatněné. Makroekonomické ukazatele, na základě kterých vznikají jednotlivé seskupení, podrobujeme detailnější analýze a hledáme příčiny jejich vývoje. U rozvojových zemí …viac
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the analysis of different economies connected to one unit based on certain similarly evolving macroeconomic indicators. The aim is to determine the extent to which such bonding is justified. Macroeconomic indicators, based on which various acronyms are formed are subjected to detail analysis and we are looking for the causes of their development. Common feature for developing …viac
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena především na analýzu rozdílných ekonomik spojovaných do jednoho celku na základě určitých podobně se vyvíjejícich makroekonomických ukazatelů. Cílem práce je zjistit do jaké míry je takové spojování opodstatněné. Makroekonomické ukazatele, na základě kterých vznikají jednotlivé seskupení, podrobujeme detailnější analýze a hledáme příčiny jejich vývoje. U rozvojových zemí …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedúci: Ondřej Šíma
  • Oponent: Jiří Pour

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51760