Bc. Marie Hanáková

Diplomová práce

Divadlo jako nástroj pomoci v bezdomoveckém divadle Ježek a čížek

Theatre means of help in the Ježek a čížek - Theatre for homeless people
Anotace:
V práci se zabývám myšlenkou, v čem může být divadlo inspirací pro sociální pedagogiku, proč by mělo být divadlo začleněno do výukového programu, ukázat, že divadlo nabízí nový rozměr práce se specifickými skupinami. Dále se zaměřuji, jak můžeme divadlo v sociální oblasti využívat, jaké metody, techniky či prvky lze aplikovat. (s jakými skupinami, pro jaké klienty, druhy divadla v soc. oblasti, využití …více
Abstract:
The name of my diploma thesis is The Use of Theatre in the Social Sphere. In my thesis I deal with the idea of theatre inspiring work in the social sphere. I also try to answer the question of why theatre should be included in the studying programme of Social Education and I aim to show, that theatre offers new dimension of work with the target groups. I also look for the various ways of using the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2009
  • Vedoucí: MgA. Lenka Polánková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta