Mgr. Anna Hanzelková

Bakalářská práce

Strainers: Observations on a Distinct Type of Neolithic and Chalcolithic pottery in the Khabur Valley (Northeastern Syria)

Strainers: Observations on a Distinct Type of Neolithic and Chalcolithic pottery in the Khabur Valley (Northeastern Syria)
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na distribuci cedníků v povodí řeky Chábur v období Neolitu a Chalkolitu. Cílem této práce je podívat se na důvod(y) jejich řídkého výskytu na keramických souborech z předem určeného vzorku lokalit v danné oblasti a odpovědět na otázky: A."Jaké hodnoty zaujímají vzhledem k příslušným keramickým souborům?” a za B. "Proč se nevyskytují ve větším množství?" Tohoto cíle by …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the distribution of strainers in the Khabur Valley in Neolithic and Chalcolithic periods. The aim of this work is to look into the reason of their sparse occurrence in the pottery assemblages of sample sites in named area to answer the questions A. "What numbers do they occupy within the relative pottery assemblages?” and B. "Why do they not occur in larger quantities …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2015
  • Vedoucí: Dr. phil. Maximilian Wilding

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Pravěká archeologie Předního Východu

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.