Bc. Bohumil Mánek

Bachelor's thesis

Psychická zátěž a duševní hygiena v pracovním prostředí - úloha manažera

Psychological Stress and Mental Hygiene in the Work Place - the Role of Management
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou psychické zátěže a stresových faktorů působících na pojišťovací poradce a jejich manažery a popisuje, jak stresu odolávat. Ve své práci vycházím ze svých vlastních zkušeností s řízením obchodní služby. Pojišťovací poradci musí odolávat stresu při řešení obchodních případů, jednání s klienty, řešení škodních událostí, plnění svých obchodních plánů a podobně …more
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the issue of psychological drain and stress factors affecting insurance advisors and their managers and it generally describes how to effectively cope with stress. My thesis is based on my own experience with managing a business service. Insurance advisors have to withstand stress when dealing with business issues, talking to clients, dealing with reported claims, following …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2015
  • Supervisor: Dr. Milan Hradec
  • Reader: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní