Bc. Soňa Slodičková

Diplomová práce

Návštěvnost a chování spotřebitelů pohledem kvantitativních metod

Consumer attendance and consumer behavior through quantitative methods
Abstract:
The objective of this master thesis is to determine consumer behaviour depending on factors influencing the attendance of Brno Market. This work is prepared with emphasis placed on modeling attendance frequency, shopping frequency and choice of appropriate quantitative methods. The analysis of linear probability model and logit revealed influencing factors on attendance and shopping frequency, wich …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je určiť chovania spotrebiteľov v závislosti na faktoroch ovplyvňujúcich návštevnosť Tržnice Brno. Dôraz v práci je kladený na modelovanie frekvencie návštevnosti a nakupovania a na voľbu vhodných kvantitatívnych metód. Analýzou lineárnym pravdepodobnostným modelom a logitom sa preukázali významné faktory na častú návštevnosť a časté nakupovanie napríklad akcia v centre Brna …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Vlastimil Reichel
  • Oponent: Ing. Markéta Novotná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematické a statistické metody v ekonomii / Matematické a statistické metody v ekonomii