Mgr. Monika Spilková, Ph.D.

Doctoral thesis

Teoretické a technické aspekty tvorby vybraných českých fotografů od poloviny 60. let 20. století do současnosti

Theoretical and Technical Aspects of Documentary Photography by Selected Czech Authors from the Mid-1960s to the Present
Anotácia:
Disertační práce Teoretické a technické aspekty dokumentární tvorby vybraných českých autorů od poloviny 60. let 20. století do současnosti se zabývá analýzou fotografického díla deseti českých fotografů a fotografek, a to Viktora Koláře, Jindřicha Štreita, Miroslava Myšky, Libuše Jarcovjákové, Dany Kyndrové, Michala Bartoše, Karla Cudlína, Evžena Sobka, Tomáše Pospěcha a Veroniky Lukášové. První část …viac
Abstract:
Dissertation thesis deals with the analysis of the photographic work of ten Czech photographers: namely Viktor Kolář, Jindřich Štreit, Miroslav Myška, Libuše Jarcovjáková, Dana Kyndrová, Michal Bartoš, Karel Cudlín, Evžen Sobek, Tomáš Pospěch and Veronika Lukášová. The first part of the thesis introduces the documentary work of the all the artists in question in chronological order. The work of half …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 9. 2018
  • Vedúci: doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Václav Podestát, doc. MgA. Jaroslav Prokop

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta