Elizaveta Potekhina

Bakalářská práce

Sociální a ekonomické aspekty rodinného podnikání a jejich přínos pro region

Social and economic aspects of family business and their contribution to the region
Anotace:
Tato práce se zabývá sociálními a ekonomickými aspekty ruského rodinného podniku „Južný“ pro region dle modelu FIBER. Během psaní práce jsem si zjistila, že ze sociálního hlediska je rodinný podnik pro život společnosti spočívá v lidské schopnosti pracovat, racionální využívání volného času, vytváření pracovních míst a zaměstnaností obyvatelů, dopadem na kulturu místních obyvatelů, poskytování příjmu …více
Abstract:
This work deals with the social and economic aspects of the Russian family business "Yuzhny" for the region according to the FIBER model. While writing the work, I found out that from a social point of view, the family business for the life of society lies in human ability to work, rational use of leisure time, job creation and employment of residents, impact on local culture, providing income for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Andrea Tomášková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní