Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D.

Disertační práce

Šedivějící hodnoty? Aktivita jako dominantní způsob stárnutí

Greying values? Being active as the predominant method of ageing
Anotace:
Šedivějící hodnoty? Aktivita jako dominantní způsob stárnutí. Práce se věnuje současným podobám stárnutí v české společnosti a analýze vlivu věku na participaci. Populační stárnutí a proměny společnosti související s individualizací a prosazováním neoliberální politiky vedou k tlaku na jedince, aby stárnul aktivně. Cílem práce je explorovat, jaké různé formy tato aktivita může nabývat, do jaké míry …více
Abstract:
Greying values? Being active as the predominant method of ageing. The thesis describes contemporary forms of ageing in the Czech society and analyses the impact of age on participation. Population ageing and changes in society related to individualisation and promoting neoliberal policies lead to pressure on individuals to age actively. The aim of the thesis is to explore what different forms this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
  • Oponent: PhDr. Věra Kuchařová, CSc., prof. PhDr. Ivo Možný, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií