Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D.

Doctoral thesis

Šedivějící hodnoty? Aktivita jako dominantní způsob stárnutí

Greying values? Being active as the predominant method of ageing
Abstract:
Šedivějící hodnoty? Aktivita jako dominantní způsob stárnutí. Práce se věnuje současným podobám stárnutí v české společnosti a analýze vlivu věku na participaci. Populační stárnutí a proměny společnosti související s individualizací a prosazováním neoliberální politiky vedou k tlaku na jedince, aby stárnul aktivně. Cílem práce je explorovat, jaké různé formy tato aktivita může nabývat, do jaké míry …more
Abstract:
Greying values? Being active as the predominant method of ageing. The thesis describes contemporary forms of ageing in the Czech society and analyses the impact of age on participation. Population ageing and changes in society related to individualisation and promoting neoliberal policies lead to pressure on individuals to age actively. The aim of the thesis is to explore what different forms this …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2012
  • Supervisor: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
  • Reader: PhDr. Věra Kuchařová, CSc., prof. PhDr. Ivo Možný, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií