Denisa Kováčová

Bakalářská práce

Naliehavý právny záujem podľa Občianskeho súdneho poriadku

Legal interest under Civil Procedure Rules
Abstract:
This Bachelor´s thesis contains characteristics and description of legal interest under Civil Procedure Rule. The aim of this thesis is to bring insight into this aspect of civil procedure, using adjudication. The first chapter is describing the history of the actions and civil trial. The second chapter focuses on proposals for action and the association with legal interest, and its proof in civil …více
Abstract:
Táto práca sa zaoberá problematikou naliehavého právneho záujmu v súdnej praxi. Cieľom je priniesť pohľad na tento aspekt občianskeho procesného práva s použitím judikatúry. Prvá kapitola pojednáva o žalobách a civilnom procese z historického hľadiska. Druhá kapitola je zameraná na návrhy na konanie, najmä určovacie žaloby a s ňou spojený inštitút naliehavého právneho záujmu, a s tým súvisiace otázky …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.
  • Oponent: JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře

Práce na příbuzné téma