Bc. Adam Horváth

Master's thesis

Kompetenční model Výcviku integrace v psychoterapii

The competency model of the Training in Psychotherapy Integration
Abstract:
V rámci profesí, kde zodpovědnost ke společnosti představuje charakteristickou hodnotu, dochází k postupnému odklonu od modelů vzdělání založených na kurikulu směrem k většímu důrazu na výstupy vzdělání na základě kurikula očekávané. Veřejnost se stále více zabývá zodpovědností poskytovatelů služeb, což vede ke zvýšené pozornosti zaměřené na jejich kompetentnost. Také v psychologii a psychoterapii …more
Abstract:
Education within professions where responsibility towards society is a valued characteristic has seen a shift of focus from curriculum-based models to an expected outcomes model. The responsibility of care providers has become a great concern of the public, leading to closer attention being paid to their competence. This development, described as a transformation to the culture of competence has also …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 1. 2014
  • Supervisor: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií