Bc. Adam Horváth

Master's thesis

Kompetenční model Výcviku integrace v psychoterapii

The competency model of the Training in Psychotherapy Integration
Anotácia:
V rámci profesí, kde zodpovědnost ke společnosti představuje charakteristickou hodnotu, dochází k postupnému odklonu od modelů vzdělání založených na kurikulu směrem k většímu důrazu na výstupy vzdělání na základě kurikula očekávané. Veřejnost se stále více zabývá zodpovědností poskytovatelů služeb, což vede ke zvýšené pozornosti zaměřené na jejich kompetentnost. Také v psychologii a psychoterapii …viac
Abstract:
Education within professions where responsibility towards society is a valued characteristic has seen a shift of focus from curriculum-based models to an expected outcomes model. The responsibility of care providers has become a great concern of the public, leading to closer attention being paid to their competence. This development, described as a transformation to the culture of competence has also …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2014
  • Vedúci: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií