Simona VRZALOVÁ

Bakalářská práce

Možnosti využití variability srdeční frekvence ve sportovní přípravě (přehledová studie)

The heart rate variability and its using in sport training (review study)
Anotace:
Na základě zvoleného tématu mé bakalářské práce ?Možnosti využití variability srdeční frekvence ve sportovní přípravě? jsem se zaměřila na nové poznatky zabývající se využitím variability srdeční frekvence ve sportovní přípravě. Obsahem předkládané práce je přehled teoretických poznatků spojených se sportovním tréninkem, srdečně oběhovým systémem, činností autonomního nervového systému, variabilitou …více
Abstract:
Based on the chosen topic of the bachelor thesis "The heart rate variability and its using in sport training" I focused on the new findings dealing with the use of heart rate variability in sport preparation. The content of the presented work is the overview of the theoretical knowledge related to sport training, cardiac circulatory system, activity of the autonomic nerve system, heart rate variability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2013
Zveřejnit od: 5. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VRZALOVÁ, Simona. Možnosti využití variability srdeční frekvence ve sportovní přípravě (přehledová studie). Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta